Aleko - Pracovná Agentúra, Práca a Brigády v zahraničí, Práca-Info.sk


Preskočiť menu


FAQ

Na tejto stránke nájdete otázky a odpovede na všeobecné otázky ohľadom výberu pracovného pobytu v zahraničí. Konkrétne podmienky k jednotlivým programom, formuláre k registrácii, platba poplatkov a informácie ku kompletizácii dokumentov nájdete v príslušnej programovej sekcii.

Je potrebné prísť osobne?

Registrujeme uchádzačov o prácu aj bez osobného pohovoru. Registrovať sa je možné mailom po vyplnení reg. prihlášky v sekcii On-line registrácia, túto možnosť hlavne využívajú uchádzači, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí alebo bývajú ďaleko od našich kontaktných miest. Osobný kontakt je však preferovaný , pokiaľ Vás oslovíme s konkrétnou pracovnou ponukou a nenachádzate sa v zahraničí.

Platím poplatok pri registrácii?

Pri registrácii v našej agentúre platíte administratívny poplatok 24 EUR s DPH za administratívu spojenú so spracovaním Vašej prihlášky a poradenské služby.

Spracovanie prvotných podkladov je náročné na čas a ďalšie náklady - mzdy personálnych konzultantov, nájomné, tel. účty, prekladateľské služby, pričom klient môže rozoslať CV viacerým agentúram, bez záruky, že ak dostane pracovnú ponuku od nás, rozhodne sa ju prijať - potom vlastne vychádza celé úsilie nazmar a náklady nie sú pokryté.

Taktiež veľké množstvo záujemcov ešte len zvažuje možnosť vycestovania za prácou do zahraničia , preto tento poplatok slúži na to, aby sa prihlásili iba tí, ktorí majú o prácu v zahraničí skutočný záujem.

Uhradením poplatku a dodaním kompletných podkladov uchádzač deklaruje seriózny prístup a skutočný záujem nielen o prácu v zahraničí ale aj o spoluprácu a vybavenie pobytu práve našou agentúrou.

Zaregistrujem sa, čo ďalej?

Ako náhle nám dôjde Vaša registrácia, začneme pracovať na vyhľadaní vhodného pracovného miesta pre Vás. Ak sa nám podarí nájsť pre Vás vhodné umiestnenie, oslovíme Vás s ponukou a pri obojstrannej akceptácii začneme pracovať na príprave pracovnej zmluvy pre Vás. Po podpísaní zmlúv a uhradení poplatkov zorganizujeme vycestovanie a pripravíme Vás na pobyt v zahraničí.

Neakceptujem pracovnú ponuku, ktorú dostanem od zamestnávateľa, čo ďalej?

Čo sa týka Anglicka, Írska, Cypru - náš partner Vám vyhľadá pracovnú ponuku presne podľa Vašich požiadaviek, ktoré ste uviedli v prihláške. Odmietnuť ponuku môžete len z veľmi vážnych dôvodov. Po odmietnutí ponuky skúsime Vám nájsť ešte ďalšiu prácu, ale môže to trvať dlhšie.

Ako dlho trvá umiestnenie?

Umiestnenie závisí od:
- aktuálneho dopytu zamestnávateľov a agentúr
- Vašich pracovných skúseností, jazykových znalostí a možností
Pokiaľ reagujete na konkrétnu aktuálnu pracovnú ponuku a Vaše podmienky sa zhodnú s požiadavkami zamestnávateľa, môžete odísť v priebehu najbližších pracovných dní.

Môžem sa zamestnať v zahraničí aj keď neovládam jazyk príslušnej krajiny?

V našej ponuke máme voľné pracovné miesta vo viacerých krajinách, napr. Cypre, Grécku alebo práca na farmách a v závodoch a fabrikách v Anglicku, kde sa AJ nevyžaduje.

Niekedy zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnanca so znalosťou anglického jazyka, uprednostní dlhodobú prax uchádzača pred znalosťou angličtiny. Vtedy však kandidátovi ponúkne nižší nástupný plat a dá mu časový priestor na zdokonalenie sa v komunikácii v cudzom jazyku.

Môžete mi ponúknuť prácu aj keď nemám požadované pracovné skúsenosti?

Ak máte záujem o pomocné práce, po nástupe každý zamestnanec prechádza školením. Naším kandidátom môžeme ponúknuť aj množstvo pracovných pozícií, kde prax nie je potrebná.

Chceme vycestovať do zahraničia ako pár, aké máme šance vycestovať a pracovať spolu?

Dostávame ponuky aj pre páry, ale väčšinou je tam dlhšie čakanie na pracovnú ponuku.

Väčšinou však zamestnávateľ posudzuje každého kandidáta osobitne podľa pracovných skúsenosti a znalostí. Naša skúsenosť je, že čím väčšie podmienky si naši kandidáti kladú (napr. chcem pracovať len s priateľom/kou, chceme bývať len spolu, ...), tým sa ich šance na ich umiestnenie zmenšujú.

Nakoľko nám však chodia denne nové a nové pracovné ponuky, s novými požiadavkami, Aleko urobí všetko preto, aby sme našli vyhovujúcu ponuku aj pre Vás.

Čo sa stane, keď v zahraničí ochoriem?

Väčšina zamestnávateľov zabezpečuje zdravotné poistenie, ktoré Vás chráni od prvého dňa Vášho pracovného pobytu. V našej agentúre Vás pred odchodom budeme informovať aj o možnosti komerčného pripoistenia.

Počas pracovného pobytu v zahraničí zistím, že práca, ktorú vykonávam, nie je podľa mojich predstáv, alebo mám iný dôvod vrátiť sa domov.

Každého kandidáta, ktorému príde konkrétna pracovná ponuka, na osobnom stretnutí informujeme o pracovných podmienkach.

Poskytneme Vám informácie o:
- náplni práce
- kultúre krajiny, aby ste sa vyhli "kultúrnemu šoku"
- nadčasoch
- prostredí, v ktorom budete pracovať
- všetkých pracovných podmienkach

Každý potrebuje nejaký čas na adaptáciu v cudzej krajine. Musíte myslieť na to, že keď pracujete v zahraničí, ste to Vy, kto sa musí prispôsobiť k inej kultúre! Žiadna krajina, ani jej obyvatelia sa neprispôsobia Vám!

Ak chcete pracovný pomer ukončiť skôr ako je uvedené v pracovnej zmluve, musíte postupovať podľa pracovno - právnych predpisov krajiny.

Mám problém v práci, kam sa môžem obrátiť?

Pred odchodom do zahraničia Vám vždy poskytneme kontakt na partnerskú agentúru - môžete sa na ňu obrátiť v prípade Vašich pracovných problémov.

Minulý rok som pracoval/a/ v zahraničí. Prácu mi sprostredkovala Vaša agentúra. Môžem sa na Vás obrátiť opäť?

Samozrejme, v takom prípade už nehradíte administratívny poplatok, ktorý uchádzači platia pri registrácii a taktiež Vám poskytneme zľavu z poplatku za asistenčné služby.

Prečo sú programy vekovo a jazykovo obmedzené?

Vek, jazyk alebo aj iné požiadavky určuje zamestnávateľ alebo právny predpis konkrétneho štátu. Z týchto dôvodov pri každom type pobytu sú tieto požiadavky uvedené v popise ponuky z dôvodov, že nechceme prijímať prihlášky od záujemcov, o ktorých vieme, že ich nedokážeme umiestniť.

Som v čase prihlásenia zamestnaný, môžem podať výpoveď?

Žiaľ vopred nemôžeme určiť za aký čas vám umiestnenie nájdeme, ani to, že umiestnime každého kandidáta podľa svojho očakávania. Je to z dôvodov, že nikdy vopred nedokážeme presne odhadnúť situáciu na pracovnom trhu v čase Vášho plánovaného odchodu. Po ponúknutí pracovnej ponuky bude zahraničný zamestnávateľ obyčajne požadovať nástup do práce v priebehu 1-2 týždňov, preto doporučujeme o Vašich plánoch svojho zamestnávateľa vopred informovať.

Započítava sa čas odpracovaný v zahraničí do dôchodku?

V každom štáte, pokiaľ pracujete legálne, zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za vás odvody do fondov podľa predpisov svojej krajiny. Na základe týchto odvodov môžete v budúcnosti žiadať o dôchodok v príslušnej krajine podľa jej predpisov.

Aká je minimálna mzda vo Veľkej Británii?

Minimálna mzda v Británii je od októbra 2016 vyššia.

Minimálna mzda vzrastie na 6,95 GBP/hod., pre pracovníkov vo veku nad 25 rokov je min. mzda od apríla 2016 7,20 GBP/hod.

Minimálna hodinová mzda vo Veľkej Británii sa delí v závislosti od veku zamestnanca. V praxi však je väčšinou používaná len sadzba 6,95 GBP/hod aj v prípade mladších zamestnancov.

Každý rok, 1. Októbra, sa výška minimálnej mzdy zvyšuje.

Takmer každý, kto pracuje v Spojenom kráľovstve legálne má nárok dostávať za svoju prácu aspoň minimálnu mzdu. Nazýva sa to celoštátna minimálna mzda / national minimum wage /. Samozrejme, že zarábať môžete aj viac, ale nesmiete dostávať menej !

Zrážky zo mzdy

Jedinou povolenou zrážkou znižujúcou vašu mzdu pod minimálnu sadzbu je poplatok za ubytovanie poskytované zamestnávateľom. V takomto prípade vám môže zamestnávateľ strhávať zo mzdy maximálne 4,30 GBP na deň alebo 30,10 GBP na týždeň.

Za čo platím Vašej spoločnosti?

V našej agentúre poplatok za sprostredkovanie práce neplatíte, práca je sprostredkovaná zdarma, avšak hradíte poplatok za asistenčné služby, nakoľko okrem samotného sprostredkovania zamestnania, Vám poskytneme množstvo služieb, ktoré nemáme uložené zákonom a nie sú našou povinnosťou, ale poskytujeme ich našim kandidátom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a získaní istoty po príchode do cudzej krajiny.

Naši uchádzači vedia oceniť pokiaľ im pomôžeme so zabezpečením dopravy (pomôžeme so zakúpením letenku alebo cestovného lístku ), zaistíme odvoz z letiska alebo autobusovej stanice, a poskytneme detailné inštrukcie ako sa dostať až na miesto výkonu práce. Pomôžeme s ubytovaním, dáme Vám inštrukcie čo si vziať so sebou a čo sa od Vás očakáva. Poskytnutie kontaktov na Vašich koordinátorov a kontaktné osoby je samozrejmosťou. Bez nároku na ďalšiu odmenu sa môžete na nás obrátiť zo zahraničia, pokiaľ máte pocit, že Vám vieme v niečom pomôcť alebo poradiť. Informácie, ktoré poskytujeme sú v neznámom prostredí neoceniteľné, najmä pre tých, ktorí cestujú do zahraničia po prvýkrát.

V poplatku nie je zahrnuté:
- Letecká, prípadne autobusová doprava
- Vreckové

Kedy platím poplatok Vašej agentúre ?

Tento poplatok platíte až po Vašom prijatí do zamestnania, po sprostredkovaní práce, tzn. keď Vám konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkneme, po prijatí a akceptovaní pracovnej ponuky, pri podpise Dohody o sprostredkovaní zamestnania a podpise pracovnej zmluvy alebo ponuky, pred odchodom do zahraničia.

Agentúra Aleko agency nikdy nevyberá poplatky vopred, bez toho, aby Vám predložila k podpisu pracovnú zmluvu alebo pracovnú ponuku /Job offer, Letter of confirmation apod/, takže pred Vašim odchodom do zahraničia mate kompletné informácie o zamestnávateľovi, Vašej pracovnej pozícii a platových podmienkach.


Súrne hľadáme

Aktuálne ponuky EU


Navigačné menu

Získali sme:TOP 10
Najlepší výberový proces 2009 podľa hodnotení uchádzačov
v prieskume RecruitRank
v kategórii Personálne agentúry

Kontaktujte nás:

Prešov
tel: 051/38 11 098
mobil: 0907 515 265

facebook