Časté otázky

Na tejto stránke nájdete otázky a odpovede na všeobecné otázky ohľadom výberu pracovného pobytu v zahraničí. Konkrétne podmienky k jednotlivým programom, formuláre k registrácii  a informácie ku kompletizácii dokumentov nájdete v príslušnej programovej sekcii.
 

Platím poplatok pri registrácii?

Pri registrácii v našej agentúre platíte administratívny poplatok  30 EUR za administratívu spojenú so spracovaním Vašej prihlášky a poradenské služby. Administratívny poplatok je vyberaný výlučne na základe živnostenského oprávnenia spoločnosti ALEKO recruitment  agency s.r.o.
 

Zaregistrujem sa, čo ďalej?

Ako náhle nám dôjde Vaša registrácia, začneme pracovať na vyhľadaní vhodného pracovného miesta pre Vás. Ak sa nám podarí nájsť pre Vás vhodné umiestnenie, oslovíme Vás s ponukou a pri obojstrannej akceptácii začneme pracovať na príprave pracovnej zmluvy pre Vás. Po podpísaní zmlúv   zorganizujeme vycestovanie a pripravíme Vás na pobyt v zahraničí. V cieľovej krajine Vás bude čakať váš nový zamestnávateľ. Všetky náležitosti, ako úvodné stretnutie, doprava či nástup do práce sú vopred pripravené a zorganizované.
 

Cestujem sám, ale čo ak  mám obavy z vycestovania?

Vo väčšine prípadov organizujeme spoločné vycestovanie s našimi uchádzačmi, ktorí nám  týždenne cestujú do zahraničia. Skontaktovať sa so spolucestujúcim  môžete ešte na Slovensku. Pomôžeme tiež s dopravou a kompletnou navigáciou, ako sa dostať na požadované miesto.


Neakceptujem pracovnú ponuku, ktorú dostanem od zamestnávateľa, čo ďalej?

Čo sa týka Anglicka, Írska, Cypru - náš partner Vám vyhľadá pracovnú ponuku presne podľa Vašich požiadaviek, ktoré ste uviedli v prihláške. Odmietnuť ponuku môžete len z veľmi vážnych dôvodov. Po odmietnutí ponuky skúsime Vám nájsť ešte ďalšiu prácu, ale môže to trvať dlhšie.
 

Ako dlho trvá umiestnenie?

Umiestnenie závisí od:
- aktuálneho dopytu zamestnávateľov a agentúr
- Vašich pracovných skúseností, jazykových znalostí a možností
Pokiaľ reagujete na konkrétnu aktuálnu pracovnú ponuku a Vaše podmienky sa zhodnú s požiadavkami zamestnávateľa, môžete odísť v priebehu najbližších pracovných dní.Môžem sa zamestnať v zahraničí aj keď neovládam jazyk príslušnej krajiny?

V našej ponuke máme voľné pracovné miesta vo viacerých krajinách, napr. Cypre, Grécku alebo práca   v závodoch a fabrikách v Nemecku, kde sa cudzí jazyk nevyžaduje.

Niekedy zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnanca so znalosťou anglického alebo nemeckého jazyka, uprednostní dlhodobú prax uchádzača pred znalosťou cudzieho jazyka. Vtedy však kandidátovi ponúkne nižší nástupný plat a dá mu časový priestor na zdokonalenie sa v komunikácii v cudzom jazyku.
 

Môžete mi ponúknuť prácu aj keď nemám požadované pracovné skúsenosti?

Ak máte záujem o pomocné práce, po nástupe každý zamestnanec prechádza školením. Naším kandidátom môžeme ponúknuť aj množstvo pracovných pozícií, kde prax nie je potrebná.
 

Chceme vycestovať do zahraničia ako pár, aké máme šance vycestovať a pracovať spolu?

Pre páry máme hlavne pomocné práce - ponuky do hotelov, skladov alebo závodov napr. v Anglicku, Nemecku, Holandsku, Grécku a na Cypre, kde môžete pracovať aj bývať spolu .

Čo sa týka práce v oblasti cestovný ruch, gastronómia, hotelierstvo – dostávame skôr ponuky pre jednotlivcov ,  zamestnávateľ posudzuje každého kandidáta osobitne podľa vzdelania,  pracovných skúsenosti  a jazykových znalostí. Prácu pre páry vieme garantovať napr. pri programe Grécko Internship, kde umiestňujeme hlavne študentov, a vieme bez problémov umiestniť aj väčšie skupinky. Nakoľko nám však chodia denne nové a nové pracovné ponuky, s novými požiadavkami, Aleko urobí všetko preto, aby sme našli vyhovujúcu ponuku čo najskôr aj pre páry.
 


Čo sa stane, keď v zahraničí ochoriem?

Väčšina zamestnávateľov zabezpečuje zdravotné poistenie, ktoré Vás chráni od prvého dňa Vášho pracovného pobytu. V našej agentúre Vás pred odchodom budeme informovať aj o možnosti komerčného pripoistenia.
 

Počas pracovného pobytu v zahraničí zistím, že práca, ktorú vykonávam, nie je podľa mojich predstáv, alebo mám iný dôvod vrátiť sa domov.

Každého kandidáta, ktorému príde konkrétna pracovná ponuka, na osobnom stretnutí informujeme o pracovných podmienkach.

Poskytneme Vám informácie o:
- náplni práce
- kultúre krajiny, aby ste sa vyhli "kultúrnemu šoku"
- nadčasoch
- prostredí, v ktorom budete pracovať
- všetkých pracovných podmienkach

Každý potrebuje nejaký čas na adaptáciu v cudzej krajine. Musíte myslieť na to, že keď pracujete v zahraničí, ste to Vy, kto sa musí prispôsobiť k inej kultúre! Žiadna krajina, ani jej obyvatelia sa neprispôsobia Vám!

Ak chcete pracovný pomer ukončiť skôr ako je uvedené v pracovnej zmluve, musíte postupovať podľa pracovno - právnych predpisov krajiny.
 


Mám problém v práci, kam sa môžem obrátiť?

Pred odchodom do zahraničia Vám vždy poskytneme kontakt na partnerskú agentúru - môžete sa na ňu obrátiť v prípade Vašich pracovných problémov.
 

Minulý rok som pracoval/a/ v zahraničí. Prácu mi sprostredkovala Vaša agentúra. Môžem sa na Vás obrátiť opäť?

Samozrejme :-)
 

Prečo sú programy vekovo a jazykovo obmedzené?

Vek, jazyk alebo aj iné požiadavky určuje zamestnávateľ alebo právny predpis konkrétneho štátu. Z týchto dôvodov pri každom type pobytu sú tieto požiadavky uvedené v popise ponuky z dôvodov, že nechceme prijímať prihlášky od záujemcov, o ktorých vieme, že ich nedokážeme umiestniť.
 


Som v čase prihlásenia zamestnaný, môžem podať výpoveď?

Žiaľ vopred nemôžeme určiť za aký čas vám umiestnenie nájdeme, ani to, že umiestnime každého kandidáta podľa svojho očakávania. Je to z dôvodov, že nikdy vopred nedokážeme presne odhadnúť situáciu na pracovnom trhu v čase Vášho plánovaného odchodu. Po ponúknutí pracovnej ponuky bude zahraničný zamestnávateľ obyčajne požadovať nástup do práce v priebehu 1-2 týždňov, preto doporučujeme o Vašich plánoch svojho zamestnávateľa vopred informovať.
 

Započítava sa čas odpracovaný v zahraničí do dôchodku?

V každom štáte, pokiaľ pracujete legálne, zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za Vás odvody do fondov podľa predpisov svojej krajiny. Na základe týchto odvodov môžete v budúcnosti žiadať o dôchodok v príslušnej krajine podľa jej predpisov.
 


Za čo platím Vašej spoločnosti za služby alebo sprostredkovanie práce ?

Sprostredkovanie zamestnania je pre štátne aj neštátne inštitúcie riadené Zákonom o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.. Ten stanovuje, že sprostredkovanie práce sa sprostredkúva bez nároku na odmenu  zo strany uchádzača.  V našej agentúre poplatok za sprostredkovanie práce neplatíte, práca je sprostredkovaná zdarma,    avšak hradíte poplatok za asistenčné /poradenské / služby, alebo programové poplatky v prípade študijných alebo jazykových pobytov, nakoľko okrem samotného sprostredkovania zamestnania Vám poskytneme množstvo služieb, ktoré nemáme uložené zákonom a nie sú našou povinnosťou, ale poskytujeme ich našim kandidátom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a získaní istoty po príchode do cudzej krajiny.

Poskytneme Vám kompletné poradenstvo ohľadne formalít, oznamovacích a registračných povinností, ako aj všeobecné informácie, čo je potrebné vybaviť pred vycestovaním do zahraničia a po príchode späť do krajiny.

Asistenčné služby zahŕňajú :
- asistenciu pri vybavovaní dopravy do zahraničia a cestovného itinerára,
- zaistenie odvozu z letiska alebo autobusovej stanice,
- poskytnutie informácií ohľadom ubytovacích možností v zahraničí a zabezpečenie ubytovania ešte pred príchodom do zahraničia,
- inštrukcie čo si vziať so sebou,
- pomoc v krízových situáciách,
- poskytnutie informácií o životných podmienkach, pracovných podmienkach a úradných povinnostiach v zahraničí.
- poskytnutie kontaktov na koordinátorov a kontaktné osoby je samozrejmosťou.

Naši uchádzači vedia oceniť,  pokiaľ im pomôžeme so zabezpečením dopravy (pomôžeme so zakúpením letenky alebo cestovného lístku ), zaistíme odvoz z letiska alebo autobusovej stanice, a poskytneme detailné inštrukcie ako sa dostať až na miesto výkonu práce. Pomôžeme s ubytovaním, dáme Vám inštrukcie čo si vziať so sebou a čo sa od Vás očakáva.   Bez nároku na ďalšiu odmenu sa môžete na nás obrátiť zo zahraničia, pokiaľ máte pocit, že Vám vieme v niečom pomôcť alebo poradiť. Informácie, ktoré poskytujeme sú v neznámom prostredí neoceniteľné, najmä pre tých, ktorí cestujú do zahraničia po prvýkrát.

Naša spoločnosť sa nezaoberá len sprostredkovaním zamestnania. Naše konzultačné, prekladateľské a iné služby využívajú aj ľudia, ktorým prácu nezabezpečujeme.

V poplatku nie je zahrnuté:
- Letecká, prípadne autobusová doprava
- Vreckové
 


Ako je to s registračnými procedúrami po príchode a legálnym pobytom?

Naša agentúra spolupracuje len   so zamestnávateľmi, ktorí zabezpečujú legálnu prácu. V niektorých krajinách je Vašou povinnosťou zaregistrovať sa na príslušných úradoch, avšak od nás dostanete presný návod ako to urobiť a asistovať Vám bude aj zamestnávateľ. V iných krajinách vybaví všetky potrebné procedúry za Vás Vaša nová spoločnosť.