Registrácia

On-line registrácia - pracovné pobyty


Ak máte skutočne záujem pracovať v zahraničí , prvým krokom, ktorý je potrebný na to, aby sme Vám mohli sprostredkovať zamestnanie podľa Vašich predstáv, je registrácia  .

Zaregistrovať sa môžete on-line na tejto stránke. Táto registrácia je záväzná , po odoslaní údajov začneme hneď pracovať na umiestnení a bude Vám ponúknuté pracovné miesto.

Denne nás kontaktujú naši klienti a zamestnávatelia s novými pracovnými ponukami zo všetkých odvetví. Majú požiadavky na kandidátov s praxou aj bez praxe, s jazykovými znalosťami i bez znalosti cudzieho jazyka. Nie je neobvykle, že klient chce predstaviť vhodného kandidáta okamžite. V takom prípade ponuku nedáme na stránku ale kontaktujeme našich zaregistrovaných kandidátov, o ktorých máme kompletné informácie o ich pracovných skúsenostiach a požiadavkách. Preto Vaše šance na novú prácu v zahraničí zvýšite a urýchlite tým, že sa čo najskôr zaregistrujete a poskytnete nám informácie o Vašej osobe čo najskôr. A už zajtra nás môže kontaktovať Váš perspektívny zamestnávateľ s ponukou, vhodnou práve pre Vás!

Ak ste sa ešte nerozhodli alebo len zvažujete prácu v zahraničí - pre otázky k pracovným programom použite, prosím, kontaktný formulár v sekcii Kontakt.

Prosíme o kompletné vyplnenie on-line prihlášky, môžete používať aj diakritiku (mäkčene, dĺžne).


Online registračný formulár


Poznámka - zvýraznené položky sú povinné.
(môžete uviesť len jeden údaj - buď číslo OP alebo pasu)
Poznámka - zvýraznené položky sú povinné.
[MULTIPLE 5]
[MULTIPLE 5]
[MULTIPLE 10]
Cudzí jazyk, Stupeň znalosti [LANGUAGES 3]
Poznámka - zvýraznené položky sú povinné.
uveďte profesie, ktoré ovládate (napr. kuchár, tesár, architekt, ...)
uveďte dátum, odkedy môžete nastúpiť do sprostredkovaného zamestnania
uveďte dátum (orientačne), dokedy môžete zotrvať v sprostredkovanom zamestnaní (dd.mm.rrrr, napr. 25.09.2019)
Odoslaním tohto registračného formulára dobrovoľne udeľujem svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním, evidenciou a uchovaním mojich osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 spoločnosti ALEKO recruitment agency, s.r.o., so sídlom Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 53 524 365 (ďalej v texte tiež ako „ALEKO agency“) , v nasledovnom znení:

"Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti ALEKO agency dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom ALEKO recruitment agency, s.r.o. uvedených v životopise, registračnej prihláške a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.praca-info.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť ALEKO agency sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi ALEKO agency a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť ALEKO agency osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť ALEKO agency ma poučila o právach vyplývajúcich zo Zákona č.18/2018 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane, t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny". Viac info o ochrane osobných údajov