Au-Pair pobyty

Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko - au-pair pobyty
 

Au pair pobyty - Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko - opatrovanie detí v rodinách spojené s ľahkými domácimi prácami.


On line registračný formulár - registrujte sa ešte dnes !!!


Registrujte sa, prosím, len v prípade, že ste pozorne prečítali podmienky programu a o tento program máte vážny záujem!

Pri týchto pobytoch spolupracujeme s agentúrou, ktorá existuje už od roku 1991, bola jedná z prvých založených au-pair agentúr, je najdlhšie na trhu, má najviac skúsenosti a špecializuje sa na pobyty v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku.

Naša partnerská agentúra - to je:
- individuálny prístup, rýchle a seriózne jednanie,
- veľký výber z overených rodín, možnosť návštevy rodiny zdarma, výmena rodiny zdarma
- publikácie v novinách a časopisoch
- stovky spokojných klientov
- účasť na diskusných programoch v TV  
 
Všeobecné informácie
Au-pair je medzinárodný program, ktorý umožňuje mladým ľuďom pobyt v cudzine. Všeobecné pravidla vychádzajú z "Medzinárodných dohôd o Au-pair pobytoch" uzatvorených 24. 11. 1969 v Štrasburgu.

Au-pair je najlepšia možnosť, ako sa perfektne a bez veľkého finančného zaťaženia naučiť cudzí jazyk. Našim dievčatám a chlapcom sme tak umožnili stráviť dlhšiu dobu v novom prostredí, čo im prináša veľa nových skúsenosti, schopnosť orientovať sa v cudzom prostredí, získať veľa kamarátov a naučiť sa pracovať s deťmi. Tieto skúsenosti potom využívajú a uplatňujú vo svojom osobnom živote.

Zaisťujeme len legálne pobyty s pracovným povolením. Ako jedna z mála agentúr umiestnime aj chlapcov. Au-pair sa môže stáť bezdetné dievča alebo chlapec vo veku 18 - 29 rokov.

Dievčatá a chlapci prichádzajú do zahraničia za účelom zdokonalenia sa v nemeckom jazyku.

Rodina poskytuje au-pair zdarma ubytovanie, stravu, nemocenské poistenie, vreckové a umožňuje návštevu kurzov nemčiny. Rodina sa k au-pair správa ako k vlastnému členovi rodiny a má povinnosť sa o ňu riadne starať. Au-pair je prihlásená k prechodnému pobytu a rodina má zaň zodpovednosť pred miestnymi úradmi. Rodina je ďalej pripravená au-pair pomáhať a to predovšetkým v začiatkoch pobytu. Samozrejme tiež záleží na tom, do akej miery je au-pair ochotná sa s rodinou zblížiť.
 
Jazyk: Znalosť jazyka by mala byť na úrovni strednej školy. Čim sú znalosti lepšie, tým jednoduchšie sú pre au-pair začiatky. Rodina samozrejme neočakáva perfektnú znalosť, ale musí mať istotu, že je au-pair schopná v prípade potreby zavolať lekára alebo políciu. Pripravte sa na úvodný telefonát s rodinou v nemčine.
Vek: 18 - 29 rokov, dievčatá, chlapci, bezdetné/í, slobodné/í
Pozície, náplň práce: Práca Au-pair obsahuje pomoc pri ľahkých domácich prácach a starostlivosť o deti.
- Starostlivosť o deti zahŕňa pomoc s deťmi, prípravu raňajok pre deti, doprovod a vyzdvihnutie detí zo školy, škôlky alebo záujmových krúžkov, prechádzky a hranie hier. Pri mladších deťoch aj pomoc pri kŕmení, kúpaní a obliekaní.
- Ľahkou pomocou v domácnosti sa rozumejú bežné domáce práce ako je pomoc pri príprave jedál (varenia sa nemusíte obávať), luxovanie, žehlenie, upratanie izieb.
- Babysitting znamená opatrovanie detí večer. Rodina smie au-pair dvakrát až trikrát týždenne požiadať o opatrovanie detí večer v dobe ich neprítomnosti.
Pracovná doba: je 5 - 6 hodín, max 30 hodín týždenne! A bude priamo dohodnutá s rodinou. Záleží na veku detí, zamestnaní rodičov, a pod. Rodina je povinná uvoľniť au-pair na kurzy nemčiny. Tieto nie je rodina povinná platiť, ale vo väčšine prípadov prispieva. Au-pair má nárok na voľno min. 1 deň v týždni. Voľný čas je zaručený po splnení dohodnutých úloh. Záleží len na au-pair, ako so svojim voľným časom naloží. Prakticky všade je možnosť kultúrneho, športového či spoločenského vyžitia. Rodina je za Au-pair zodpovedná, preto je vždy potrebné oznámiť vopred dobu návratov. Au-pair by mala byť vždy cez noc doma. V prípade, že Au-pair nebude mať zodpovedný prístup, prestane jej rodina dôverovať a mohla by požiadať o výmenu. Návšteva doma je možná po dohode s rodinou, býva zvykom uvoľniť au-pair vždy na vianočné sviatky. Počas 12-tich mesiacov poskytuje rodina 4 týždne platenej dovolenky.
Dlžka pobytu: sa pohybuje od 6 do 12 mesiacov. Rodiny majú záujem predovšetkým o au-pair, ktoré môžu zostať celý rok, lebo časté striedanie Au-pair deti zle znášajú. Dĺžka pobytu je obmedzená platnosťou pobytových víz na maximálne 12 mesiacov.
Vreckové: Je stanovené na min. 260-500 EUR, ale väčšinou býva oveľa väčšie. Výšku vreckového sa dozviete vždy vopred.
Ubytovanie: je zabezpečené rodinou, zdarma, máte k dispozícii samostatnú zariadenú izbu. Väčšina rodín má vlastný dom so záhradou.
Strava: Stravujete sa s rodinou, strava je poskytnutá zdarma.
Jazykové kurzy: je vždy možnosť navštevovať, rodina pomôže s výberom školy a kurzu. Tie sú dopoludnia, popoludní i večer a zvyčajne sa konajú dvakrát do týždňa. Po ukončení kurzov je možné zložiť medzinárodnú skúšku z jazyka, tzv. medzinárodný certifikát.
Poistenie: hradí rodina, a to v rozsahu základného nemocenského a úrazového poistenia. Toto poistenie hradí ihneď po príchode . V SR sa nemusíte poisťovať, len je nutné sa odhlásiť z poisťovni a po návrate odovzdáte potvrdenie, že ste boli v zahraničí poistení.
Termín nástupu: počas celého roka, denne máme nové rodiny, ak spĺňate naše podmienky, garantujeme Vám rýchle umiestnenie !
Umiestňovanie: umiestňuje sa po celom Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku. Umiestnenie záleží aj od toho, ako dôsledne pripravíte podklady.
Výmena rodiny: sa koná v prípade odôvodnenej nespokojnosti. Samozrejme nejde vylúčiť osobné nesympatie alebo problémy s deťmi. V takom prípade je bezplatná zmena rodiny do 2 mesiacov od nástupu možná prostredníctvom našej agentúry alebo našich kolegov. V telefonickom kontakte sme s au-pair po celú dobu pobytu a sme pripravení riešiť prípadné problémy.
Doprava: letecky alebo autobusom, hradíte si sami, niekedy rodiny prispievajú aj na cestovné. Pomôžeme s rezerváciou lístkov a odporučíme najlacnejšie spojenie. Au-pairku rodina očakáva a je vždy prítomna na dohodnutom mieste. Tým je najčastejšie autobusová alebo vlaková stanica. Au-pair bude vybavená telefónnymi číslami, na ktoré sa môže v prípade potreby obrátiť.
Náklady na vybavenie pobytu: Poplatok za kompletné vybavenie žiadosti patrí medzi najnižšie a činí:
11-12 mesiacov SRN - len 91 EUR / (30 EUR + 61 EUR doplatok)
7-10 mesiacov SRN - len 107 EUR / (30 EUR + 77 EUR doplatok)
7-12 mesiacov Rakúsko - len 130 EUR / (30 EUR + 100 EUR doplatok)
2-6 mesiacov SRN + Rakúsko - 188 EUR / (30 EUR + 158 EUR doplatok)
10-12 mesiacov Švajčiarsko - 168 EUR / (30 EUR + 138 EUR doplatok)

Poplatok sa delí na dve časti:
Zálohový poplatok vo výške 30 EUR s DPH je splatný pri odovzdávaní kompletných materiálov. Tento je v prípade, že sa nám nepodarí zohnať vhodnú rodinu vracaný, pokiaľ sami zrušíte registráciu, poplatok sa nevracia.

Doplatok je splatný po obdŕžaní pozývacieho listu, ktorým sa rodina zaväzuje k prijatiu au-pair. Doplatok je splatný vždy pred odcestovaním.

Cestovné - rodina nie je povinná hradiť, ale väčšinou na cestovné prispeje. Špeciálne požiadavky /konkrétne miesto pobytu, chcete isť s kamarátom, priateľom atď / - príplatok 77 EUR/každá požiadavka.
   
Postup v prípade záujmu o túto ponuku:
1. Zaregistrujte sa on-line - kliknutím na tento link: http://www.praca-info.sk/registracia
2. Úhrada adm. poplatku 25 EUR.

Postup vybavenia pobytu:
1. Po doručení on-line prihlášky a úhrade admin. poplatku Vám budú našou agentúrou doručené komplet podklady, potrebné k vybaveniu au-pair pobytu - dotazník, prehlásenie, list rodine /vzor / atď, samozrejme s návodom na vyplnenie.
2. Po obdŕžaní podkladov a uhradení zálohovej platby 30 EUR hneď pristúpime k vybavovaniu Vašej žiadosti a čo najrýchlejšie sa budeme snažiť Vám vyhľadať vhodnú rodinu. Je samozrejmosťou, že pri výbere rodín rešpektujeme Vaše požiadavky uvedené v dotazníku, prípadné odchýlky budeme s Vami konzultovať. Posledné slovo pri výbere rodiny máte Vy. Neustále s Vami budeme v telefonickom kontakte. Vynasnažíme sa o to, aby Vás vybraná rodina čo najskôr kontaktovala a poskytla Vám o sebe bližšie informácie. Čakajte preto telefonát v cudzom jazyku!
V SRN rodiny niekedy vyžadujú nezáväznú, krátkodobú návštevu, náklady na cestu hradí rodina. 3. Po obdŕžaní mailu s podkladmi alebo pri osobnej návšteve dokončime registráciu a začneme pracovať na Vašom umiestnení.
4. Akonáhle obdržíte pozývací list, uhradíte doplatok za zaistenie au-pair pobytu. Tento sa hradí vždy pred cestou do rodiny. Osobná návšteva v našej kancelárii nie je nutná, všetko Vám môžeme zaslať.
5. Po podpísaní zmlúv sa musí vycestovať čo najskôr - zorganizujeme vycestovanie a pomôžeme s rezerváciou lístkov .
6. Samozrejme, pred vycestovaním obdržíte aj kontakt na partnerskú agentúru, na ktorú sa môžete vždy obrátiť a v prípade potreby Vám poskytne rady a pomoc.


On line registračný formulár - registrujte sa ešte dnes !!!


Zmeny v programe:
Agentúra Aleko si vyhradzuje právo na zmeny podmienok alebo cien programu v súvislosti so zmenami zo strany našich partnerov.